Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại thủ tục .Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin & Truyền thông
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600; hoặc gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi về bộ phận chuyên môn giải quyết (đối với hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện tiếp nhận thì gửi về Phòng Văn hóa Thông tin giải quyết).

- Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện kiểm tra hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi biên bản hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh biết.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện để trả cho tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện tiếp nhận).

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại địa điểm nộp hồ sơ
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp huyện;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhận dân của chủ điểm là cá nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

- Sở Thông tin và Truyền thông: 03 ngày làm việc;

- UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu số 05/QĐ kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT)
Lệ phí

Chưa quy định.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 47.278.699