Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Type .Viễn thông và Internet
Implementing agencies Sở Thông tin & Truyền thông
Implementation order

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600; hoặc gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi về bộ phận chuyên môn giải quyết (đối với hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện tiếp nhận thì gửi về Phòng Văn hóa Thông tin giải quyết).

- Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện kiểm tra hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và gửi biên bản hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh biết.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện để trả cho tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp huyện tiếp nhận).

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại địa điểm nộp hồ sơ
Implementation methods

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp huyện;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính.

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhận dân của chủ điểm là cá nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Period of settlement

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

- Sở Thông tin và Truyền thông: 03 ngày làm việc;

- UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

Objects implementing administrative procedures

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Results of implementation of administrative procedures Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu số 05/QĐ kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT)
Fees

Chưa quy định.

Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Không.
Legal basis

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 48.297.071