Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
221 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
222 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
223 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
224 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
225 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
226 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
227 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
228 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
229 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
230 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
231 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
232 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
233 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
234 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
235 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
236 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
237 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
238 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
239 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
240 Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 39.945.394