Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
221 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
222 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
223 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
224 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
225 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
226 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
227 Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
228 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
229 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
230 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
231 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
232 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
233 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
234 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
235 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
236 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
237 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
238 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
239 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
240 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.030.278