Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
241 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
242 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
243 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
244 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng: Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
245 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
246 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 UBND cấp huyện Người có công
247 Thủ tục hội tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
248 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
249 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
250 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
251 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
252 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
253 Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
254 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 UBND cấp xã Quản lý nhà nước về Hội
255 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
256 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
257 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
258 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
259 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
260 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng: 39.945.401