Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
241 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
242 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
243 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
244 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
245 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
246 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
247 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
248 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
249 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
250 Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
251 Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
252 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
253 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
254 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
255 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng: Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
256 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
257 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 UBND cấp huyện Người có công
258 Thủ tục hội tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
259 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
260 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.056.057