Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
261 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng
262 Thủ tục thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
263 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
264 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
265 Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
266 Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
267 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
268 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
269 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
270 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 UBND cấp huyện Tiếp công dân
271 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
272 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
273 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
274 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
275 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
276 Thủ tục xử lý đơn Mức độ 2 UBND cấp huyện Xử lý đơn thư
277 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
278 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
279 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Mức độ 2 UBND cấp huyện Thư viện
280 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 41.059.238