Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
301 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Gia đình
302 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Gia đình
303 Thủ tục đổi tên hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
304 Thủ tục đổi tên quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
305 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
306 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Hòa giải cơ sở
307 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
308 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
309 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
310 Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
311 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
312 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
313 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
314 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
315 Trả lại tài sản Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Cơ sở pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của N Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
316 Trang chủ Chính quyền Doanh nghiệp Chính sách khuyến khích đầu tư Dự án kêu gọi đầu tư Khu - Cụm công nghiệp Dịch vụ hành chính công Công dân Du khách Cơ sở dữ liệu GIS English Thứ hai, 10-4-2017 BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ban Dân tộc Bảo hiểm xã hội Sở Công thương Sở Tài chính Sở Xây dựng Sở Y tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở NN & PTNT Sở Tư pháp Sở Tài nguyên & Môi trường Sở Thông tin & Truyền thông Sở Giao thông vận tải Sở Nội vụ Sở Kế hoạch & Đầu tư Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở KH & Công nghệ Thanh tra UBND cấp huyện UBND cấp xã Sở Giáo Dục và Đào tạo Ban quản lý các khu công ngThủ tục cung cấp thông tin dữ liệu đất đai ​ Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
317 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
318 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
319 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
320 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 39.893.168