Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
321 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
322 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
323 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
324 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
325 Trả lại tài sản Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
326 Trả lại tài sản Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Cơ sở pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của N Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
327 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
328 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
329 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
330 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
331 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
332 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
333 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
334 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp huyện Môi trường
335 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
336 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bổ trợ tư pháp
337 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
338 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
339 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
340 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 41.977.434