Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
321 Thủ tục đổi tên hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
322 Thủ tục đổi tên quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
323 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
324 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Hòa giải cơ sở
325 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
326 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
327 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
328 Thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
329 Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
330 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
331 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
332 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
333 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
334 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
335 Trả lại tài sản Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
336 Trả lại tài sản Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Cơ sở pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của N Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
337 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
338 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
339 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
340 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.056.060