Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
341 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
342 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
343 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
344 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp huyện Môi trường
345 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
346 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bổ trợ tư pháp
347 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
348 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
349 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
350 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
351 Đăng ký kết hôn Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
352 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
353 Đăng ký khai sinh Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
354 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
355 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
356 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
357 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
358 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Tài nguyên nước
359 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
360 Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.056.077