Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
361 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
362 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
363 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
364 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
365 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
366 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
367 Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
368 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
369 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
370 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
371 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
372 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
373 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
374 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
375 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương An toàn lao động
376 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
377 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
378 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
379 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
380 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 42.006.476