Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
361 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
362 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
363 Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
364 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
365 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
366 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
367 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
368 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
369 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
370 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
371 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
372 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
373 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
374 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
375 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
376 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
377 Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
378 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
379 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
380 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.030.260