Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
361 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
362 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
363 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
364 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
365 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
366 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
367 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
368 Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
369 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
370 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
371 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
372 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
373 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
374 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
375 ​Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
376 ​Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
377 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
378 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
379 ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
380 ​Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 42
Tổng: 39.945.413