Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Sở Y tế An toàn lao động
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Sở Y tế Chứng thực
23 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
24 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
25 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
26 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
27 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
28 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
29 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
30 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
31 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
32 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
33 Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
34 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
37 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
38 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
39 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
40 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 43.598.514