Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
22 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
23 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
24 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
25 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
26 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
27 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
28 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
29 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
30 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
31 Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
32 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
33 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
34 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
35 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
36 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
37 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
38 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
39 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
40 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 41.074.687