Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
381 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
382 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
383 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
384 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
385 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
386 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương An toàn lao động
387 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
388 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
389 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
390 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
391 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
392 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
393 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
394 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
395 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
396 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
397 Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
398 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
399 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
400 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 43.676.850