Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
381 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
382 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
383 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
384 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
385 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
386 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
387 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
388 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
389 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
390 Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
391 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
392 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tưmà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
393 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 UBND cấp xã Đất đai
394 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
395 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
396 Cấp lại giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
397 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
398 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
399 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
400 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 39.893.171