Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
402 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
403 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
404 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
405 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
406 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
407 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
408 Thủ tục xử lý đơn thư Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
409 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
410 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
411 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
412 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
413 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
414 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
415 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
416 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 2 Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
417 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
418 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
419 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
420 Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 39
Tổng: 41.059.257