Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
402 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
403 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
404 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
405 Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư. Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
406 Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
407 Thủ tục giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
408 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
409 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
410 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
411 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
412 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
413 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
414 Giải thể trường trung học phổ thông Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
415 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
416 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
417 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
418 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
419 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
420 Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 41
Tổng: 39.945.411