Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
402 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
403 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
404 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
405 Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư. Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
406 Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
407 Thủ tục giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
408 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
409 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
410 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
411 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
412 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản: Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
413 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
414 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
415 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
416 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
417 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
418 Giải thể trường trung học phổ thông Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
419 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
420 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 41.977.440