Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
402 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
403 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
404 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
405 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
406 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
407 Cấp lại giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
408 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
409 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
410 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
411 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
412 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
413 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
414 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
415 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
416 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
417 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
418 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
419 Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư. Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
420 Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 43.056.050