Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
421 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
422 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
423 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
424 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
425 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
426 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
427 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
428 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
429 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
430 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
431 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
432 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
433 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
434 Thủ tục xử lý đơn thư Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
435 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
436 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
437 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
438 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
439 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 2 Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
440 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 40
Tổng: 39.945.415