Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
421 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
422 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
423 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
424 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
425 Thủ tục nhập quốc tịch Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
426 Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
427 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
428 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
429 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
430 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
431 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
432 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
433 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
434 Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
435 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
436 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
437 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
438 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
439 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
440 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 42.006.491