Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
441 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
442 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
443 Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
444 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
445 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
446 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
447 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
448 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
449 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
450 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
451 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
452 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
453 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
454 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
455 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
456 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
457 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
458 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
459 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
460 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 39.893.166