Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
441 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
442 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
443 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
444 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
445 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
446 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
447 Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
448 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
449 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
450 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
451 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
452 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
453 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
454 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
455 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
456 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
457 Thủ tục xử lý đơn thư Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
458 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
459 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
460 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.598.533