Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
461 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
462 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
463 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
464 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 2 Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
465 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
466 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
467 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
468 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
469 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
470 Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
471 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
472 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
473 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
474 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
475 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
476 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
477 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
478 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
479 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
480 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 43.030.272