Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
461 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
462 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
463 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
464 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
465 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
466 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
467 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
468 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
469 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
470 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
471 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
472 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
473 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
474 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
475 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
476 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
477 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
478 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
479 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
480 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 42.006.451