Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
481 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
482 Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
483 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
484 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
485 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
486 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
487 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
488 Xóa đăng ký thế chấp Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
489 Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
490 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
491 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
492 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
493 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
494 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
495 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tinh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
496 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi). Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
497 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
498 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
499 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
500 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 41.059.246