Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
481 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
482 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
483 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
484 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
485 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
486 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
487 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
488 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
489 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
490 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
491 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
492 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
493 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
494 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
495 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
496 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
497 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
498 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu đồng Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
499 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
500 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Mức độ 2 Ban Dân tộc An toàn lao động

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.030.254