Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
481 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm
482 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
483 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
484 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
485 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu đồng Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
486 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
487 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Mức độ 2 Ban Dân tộc An toàn lao động
488 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
489 Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
490 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
491 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
492 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
493 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
494 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
495 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
496 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
497 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
498 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
499 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
500 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 42.006.460