Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
501 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
502 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức độ 2 Ban Dân tộc An toàn lao động
503 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
504 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
505 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
506 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
507 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
508 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã) Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
509 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
510 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
511 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
512 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
513 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
514 Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
515 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
516 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
517 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
518 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
519 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
520 Xóa đăng ký thế chấp Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng: 41.977.438