Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
501 Thủ tục xét tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
502 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
503 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
504 Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
505 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
506 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
507 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
508 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
509 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
510 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
511 Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
512 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
513 Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đất đai
514 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
515 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
516 Thủ tục Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất)​ Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
517 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
518 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
519 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Mức độ 2 UBND cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
520 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 41.059.252