Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
42 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
43 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
44 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
45 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
46 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
47 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
48 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
49 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
50 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 2 Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
51 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
52 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
53 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
54 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
55 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
56 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
57 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
58 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
59 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
60 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.030.275