Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
43 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
44 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
45 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
46 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
47 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
48 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
49 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
50 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
51 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
52 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
53 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 2 Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
54 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
55 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
56 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
57 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
58 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
59 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 39.945.397