Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
62 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
63 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
64 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
65 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
66 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
67 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
68 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
69 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
70 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
71 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí xuất bản
72 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
73 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
74 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
75 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
76 Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
77 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
78 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
79 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
80 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 42.006.485