Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
82 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
83 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
84 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
85 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
86 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Mức độ 2 Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
87 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
88 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
89 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
90 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
91 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
92 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
93 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
94 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
95 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
96 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
97 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
98 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
99 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
100 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.056.074