Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
102 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
103 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết tố cáo
104 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
105 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
106 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
107 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
108 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
109 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
110 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
111 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
112 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
113 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
114 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trở cấp xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
115 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
116 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
117 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
118 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
119 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
120 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 43.056.054