Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
102 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
103 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
104 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
105 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
106 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
107 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trở cấp xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
108 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
109 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
110 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
111 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
112 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
113 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
114 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
115 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
116 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định​ Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
117 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
118 Khám giám định thương tật lần đầu Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
119 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
120 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 41.059.226