Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
102 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
103 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
104 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
105 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
106 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết tố cáo
107 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
108 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
109 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
110 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
111 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
112 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
113 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
114 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
115 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
116 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trở cấp xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
117 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
118 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
119 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
120 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 39.945.398