Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1321 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn
1322 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
1323 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDST, HSDT, HSĐX) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
1324 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
1325 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn
1326 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
1327 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
1328 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn
1329 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
1330 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
1331 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
1332 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn
1333 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
1334 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
1335 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
1336 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khách sạn
1337 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
1338 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMT, HSYC) trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
1339 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
1340 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 43.598.529