Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
122 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
123 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định​ Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
124 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
125 Khám giám định thương tật lần đầu Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
126 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
127 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
128 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
129 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
130 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
131 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
132 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
133 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
134 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
135 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDST, HSDT, HSĐX) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
136 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
137 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
138 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST, HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
139 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
140 Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.030.267