Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
122 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
123 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
124 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
125 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
126 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
127 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
128 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDST, HSDT, HSĐX) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
129 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
130 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST, HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
131 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
132 Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
133 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (thuộc phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
134 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
135 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
136 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
137 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
138 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
139 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
140 Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 41.059.254