Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
.
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
2 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
3 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
4 Công bố lại cảng thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
5 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
7 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
8 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
9 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
10 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
11 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
12 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
13 Thủ tục đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
14 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
15 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
16 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
17 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
18 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
19 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
20 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 44.153.246