Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (thuộc phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
142 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
143 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
144 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
145 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
146 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
147 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
148 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
149 Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
150 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
151 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
152 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
153 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMST, HSMT, HSYC) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
154 Phát hành thông cáo báo chí Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
155 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
156 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST,HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
157 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
158 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
159 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
160 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 43.676.858