Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
3 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
4 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
5 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
6 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
7 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
8 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã) Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
9 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
10 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
11 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
12 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
13 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
14 Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
15 Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ BHXH Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
16 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội
17 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.051.746