Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm y tế
2 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm y tế
3 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm y tế
4 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm y tế

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.051.825