Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
2 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
3 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
4 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
5 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
6 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
7 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
8 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
9 Đăng ký nội quy lao động Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Việc làm
10 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Việc làm
11 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Việc làm
12 Xác nhận lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Việc làm
13 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh doanh nghiệp. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
14 Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
15 Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 42.431.186