Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Thương mại quốc tế
2 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Thương mại quốc tế
3 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Thương mại quốc tế
4 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Thương mại quốc tế
5 Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
6 Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công. Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
7 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
8 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
9 Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
10 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế
11 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Công thương Thương mại quốc tế

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 42.431.286