Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
2 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
3 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
4 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
5 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
6 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
7 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
8 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa
10 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 43.552.523