Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
2 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
3 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
4 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
5 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
6 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
7 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.676.960