Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
2 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
3 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
4 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
5 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
7 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
8 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
9 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
10 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
14 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
15 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
16 Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
17 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.051.631