Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
2 Thủ tục cấp Giấy Phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.676.942