Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt dù lượn và diều bay động cơ Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục, thể thao

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.552.276