Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
2 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
3 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
4 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
5 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
6 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
7 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
8 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
9 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Mức độ 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lữ hành

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.051.766