Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 2 Sở Nội vụ Chính quyền địa phương

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 43.552.516