Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
2 Thủ tục xét tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
3 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
4 ​ Thủ tục thi nâng ngạch công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
5 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
6 Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
7 Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
8 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
9 Thủ tục thi tuyển viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
10 Thủ tục xét tuyển viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
11 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.051.686