Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 UBND cấp huyện Dân tộc

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 43
Tổng: 39.877.780