Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
2 Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp Nhà nước​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
3 Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
4 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
5 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.051.691