Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
2 Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
6 Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Sở NN & PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.030.154