Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
2 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
3 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
4 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.051.741