Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
2 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
3 Thủ tục Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
4 Thủ tục Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 41.070.962