Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đo đạc bản đồ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 43.051.714