Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Lĩnh vực khác

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.677.024