Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư Mức độ 2 Sở Tư pháp Quản lý Luật sư
2 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Mức độ 2 Sở Tư pháp Quản lý Luật sư
3 Giải thể Đoàn luật sư Mức độ 2 Sở Tư pháp Quản lý Luật sư

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.552.266