Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
2 Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 41.070.922