Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
2 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
3 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
4 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
5 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
6 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
7 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
8 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
9 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
10 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
11 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
12 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
13 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
14 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
15 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ. Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ. Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
17 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
18 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
19 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa
20 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.030.159