Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết khiếu nại
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng: 43.051.830