Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND cấp huyện Giải quyết tố cáo
2 Thủ tục giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.552.482