Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 UBND cấp huyện Tiếp công dân
2 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Tiếp công dân

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 43.051.733