Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xử lý đơn Mức độ 2 UBND cấp huyện Xử lý đơn thư
2 Thủ tục xử lý đơn thư Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 43.552.520