Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
2 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
3 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
4 Thủ tục hội tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
5 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 UBND cấp xã Quản lý nhà nước về Hội
6 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
7 Thủ tục thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
8 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
9 Thủ tục đổi tên hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
10 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về Hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.552.254